ZJAZD EUDEC

1-9 sierpnia – dorocznie organizowany od 2006 r., za każdym razem w innym państwie Europy. Stanowi on wymianę myśli, wiedzy i doświadczeń pomiędzy działającymi szkołami oraz poszerzenie perspektywy pozostałych uczestników. To otwarte warsztaty, spotkania i dyskusje, spontaniczne koncerty, zabawa i rekreacja.