WSPIERAJ

7

9 dniowa konferencja EUDEC (1-9.08.15)
Obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie, infrastrukturę i organizację co finansujemy z wpłat uczestników zjazdu.
Dziękujemy za udział i zaangażowanie tym, którzy już się zarejestrowali.Zapraszamy tych z Was, którzy jeszcze ostatecznie nie zadecydowali o udziale w EUDEC.Pamiętaj to absolutnie wyjątkowe wydarzenie łączące zalety urlopu z możliwością rozwoju osobistego, pogłębienia wiedzy i poszerzenia grupy przyjaciół o ludzi z całego świata! To min 9 dni kąpieli językowej dla Ciebie i Twojego dziecka!
9-day EUDEC Conference (1-9 August 2015)
What is included in the Conference fees? Accommodation, food, Conference infrastructure and organisation are financed from the participants’ fees.
Thank you very much for the participation and involvement to those who have already registered for the Conference.
We would like to invite especially those who have not made up their minds yet. Join us and take part in the EUDEC Conference.
Please remember that this is going to be an absolutely unique event, combining the advantages of a holiday time with a possibility of self-development, getting more thorough knowledge and broadening your circle of world-wide friends! Do come and experience together with your child at least a 9-day-long foreign language submersion!
Pobierz [folder informacyjny] i [zarejestruj się] już teraz 🙂 Visit EN webside with EUDEC information: www.http://bullerbyn.org.pl/eudec/
and [register] just now 🙂
Własnym rozwojem wspierasz ruch społeczny na rzecz rozwoju edukacji demokratycznej w Polsce. By your self-development you support the social movement for the development of the democratic education in Poland.
2-dniowy Festiwal Inspire The Future (7-8.08.15)
jest przedsięwzięciem nieodpłatnym dla uczestników. Koszt jego organizacji związany niezbędną infrastrukturą oraz obecnością wykładowców z całego świata pokrywamy dzięki hojności darczyńców i sponsorów, współpracy z partnerami oraz dzięki wolontariuszom!
The two-day-long Inspire The Future Festival (7-8 August 2015)
is a free of charge undertaking for its participants. The organisational costs related to the necessary infrastructure and the attendance of the lecturers from all over the world are covered thanks to the generosity of our donors and sponsors. We also benefit from the cooperation with our partners. Finally, we do owe so much to all the volunteers!
Dołącz do tego szacownego grona wspierając nas poprzez:

DAROWIZNA – KAŻDA ZŁOTÓWKA SIĘ LICZY!

Przelew dowolnej kwoty na konto Fundacji:

Dane do przelewu w PLN:

FUNDACJA BULLERBYN NA RZECZ WSPÓLNOTY DZIECI I DOROSŁYCH
WILCZA GÓRA NIEZIEMSKA 1
05-506 LESZNOWOLA
POLSKA
PKO B.P. 51 1440 1390 0000 0000 1757 5732

z dopiskiem: darowizna Inspire The Future [adres email].

Dzięki podaniu SWOJEGO ADRESU umożliwisz nam przesłanie Ci podziĘkowań wraz z pełnym dostępem do nagrania z warszawskiej konferencji z udziałem Petera Hartkampa i absolwentów założonej przez niego wolnej szkoły w Holandii.

Trailer: (20 sek)

Please join this respectable group:

DONATIONS – EVERY PENNY COUNTS!

Money transfer of any amount to the Foundation’s bank account
Wire transfer for transfers in EURO:

FUNDACJA BULLERBYN NA RZECZ WSPOLNOTY DZIECI I DOROSLYCH
WILCZA GORA NIEZIEMSKA 1
05-506 LESZNOWOLA
POLAND

IBAN: PL18 1440 1390 0000 0000 1751 6671
SWIFT: NDEAPLP2

title: donation for Inspire The Future [e-mail address].

By giving YOUR E-MAIL address you make it possible for us to thank you and to give you an access to the Warsaw Conference recording with Peter Hartkamp’s and his Dutch school graduates’ participation.

WOLONTARIAT
Prześlij na adres eudec@bullerbyn.pl informację o tym jak SWOIM OSOBISTYM ZAANGAŻOWANIEM chcesz wesprzeć Festival:pośród potrzeb:PR, obsługa fanpage, tłumaczenia, foundraising, wsparcie techniczne podczas festiwalu, host family, inneJuż dziś możesz poznać i zaangażować się w ten niezwykły i uskrzydlający ruch otwartych i serdecznych ludzi, którzy działają z misją zmieniania świata na lepsze.

SPONSORING

Ty już wiesz, że sensowna zmiana w edukacji kolejnych pokoleń to nasz wspólny interes!Dowiedz się zatem jeszcze co możesz uzyskać dla swojej firmy dzięki zasponsorowaniu realizacji potrzeb organizacyjnych Festiwalu. Pobierz komplet informacji

PATRONAT

Chętnie podejmujemy współpracę z organizacjami, które tak jak my, podpisują się pod ideą zmian w polskiej i światowej edukacji i chcą objąć patronat nad naszym przedsięwzięciem. Zróbmy to razem! Pokażmy naszym odbiorcom, klientom, podopiecznym, partnerom, że można i zdecydowanie warto zmieniać świat na lepsze. Pokazujmy dobre praktyki.Pobierz komplet informacji.

PARTNER

Zapraszamy do ścisłej współpracy przy organizacji Festiwalu.Pobierz komplet informacji.

VOLUNTARY WORK
Please send to eudec@bullerbyn.pl the information on how you want to suport the Festival with YOUR OWN INVOLVEMENT:These are some of the needs: PR, fanpage, translations, fundraising, technical backup support during the Festival, host family, other.You may learn more about this unique and inspiring movement of the open and friendly people who in their actions have the mission to make the better world.SPONSORINGYou already know that a sensible change in the education of future generations is our joint business!
Threrefore, please find out what you may get for your company thanks to sponsoring the Festival organisational needs.
Please send to eudec@bullerbyn.pl the informationPATRONAGE

We are eager to start our cooperation with the organisations, which – just like us – support the concept of the changes in the Polish and world education and want to take a patronage over our undertaking. Let’s do it together! Let’s show to our recipients, our clients, our dependents, our partners, that it is possible to change the world into a better one. Let’s demonstrate a good practice.
Please send to eudec@bullerbyn.pl the information

PARTNER

We look forward to establishing new partnerships aiming at the Festival organisation.
Please send to eudec@bullerbyn.pl the information

ZRÓB ZAKUPY W NASZEJ KSIĘGARNI!

Cały zysk ze sprzedaży przeznaczamy na organizację Festiwalu. Zamów wysyłając mail na adres biuro@bullerbyn.pl. Do każdego zamówienia dodajemy za free książkę Jespera Juula „Uśmiechnij się! Siadamy do stołu”

Książki:

„Summerhill” Alexander Sutherland Neill – min 65 zł
„Wolne dzieci” Peter Gray – min 40 zł
„Kryzys szkoły” Jesper Juul – min 40 zł
„Wychowanie bez nagród i kar” Alfie Kohn – min 40 zł

Film:

„Alfabet” reż. Erwin Wagenhofer, Austria/Niemcy 2013, 107 min. – min 40 zł

 
 
 
 


eudecWspoltworza……………………………………………………………………………………………………………………………

ORGANIZATOR

bullerbyn

 

PARTNERZY ORGANIZACYJNI:

edukacjaDemokratycznaprzerwaZielonaWierzaprzerwapiecSmakowprzerwatropyPrzyrody

metroPromotionprzerwaqRadosciprzerwazagrodaOjrzanowprzerwaAkcesEdukacja

PARTNERZY MERYTORYCZNI:

familyLabprzerwaGrupaTropprzerwafundacjaRozwojuDzieciKomenprzerwaHumanitesSztukaWychowania
IPSIprzerwaashokaprzerwaszkolaTrenerowEmpatiiprzerwaGrzegorzJablonowki

PARTNERZY MEDIALNI:

tokFmprzerwamiastoDzieciprzerwapartnerstwoNaRzeczRozwMalychDzieciprzerwasygnal
przerwajuniorowoprzerwastressfreeprzerwaSchoolOfTrust

 

PARTNERZY SPOŁECZNOŚCIOWI:

cochabitatprzerwajillion

SPONSORZY:

betterLandprzerwakolegiumDaVinciprzerwaVulcanRazemDlaOswiatyprzerwafluent
wolnaEdukacja

WYDAWNICTWA:

MaManiaprzerwazakamarkiprzerwawydawDrzewoBabelprzerwaiskry