LUDZIE MENU

7

MÓWCY / KEYNOT SPEAKERS

Podczas Festiwalu INSPIRE THE FUTURE, w głównym pawilonie, będziemy mieli możliwość uczestniczyć w wyjątkowych wystąpieniach dotyczących Manifesto 15. Naszymi specjalnymi gośćmi będą:

 

Wojciech Eichelberger

WOJCIECH EICHELBERGER

Psycholog, psychoterapeuta, pisarz. Uczestniczył w przygotowaniach do programu środowiskowej terapii schizofrenii Synapsis, współtworzył nowatorski Oddział Terapii i Rozwoju Osobowości OTIRO. Współzałożyciel Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, pierwszej w Polsce placówki psychoterapii, treningu i szkolenia. Stypendysta Instytutu Psychoterapii Gestalt w Los Angeles (1976) i Zen Center of Rochester. Współtwórca i dyrektor Instytutu Psychoimmunologii (IPSI). Autor książek i artykułów z dziedziny psychologii. Jest autorem felietonów i esejów m.in. w „Zwierciadle”, „Twoim Stylu”, „Wysokich Obcasach”, „Gazecie Wyborczej”, „Charakterach”, „Polityce”, „Więzi”, „Życiu Duchowym”, „Pulsie Biznesu”. W 2011 został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

John Moravec1

JOHN MORAVEC

John Moravec (autor Manifesto 15) podejmuje działania w zakresie badań i programów koncentrujących się na konwergencji globalizacji, społeczeństwa innowacyjnego i przyspieszeniu zmian w rozwoju wiedzy ludzkiej. Jego praca skupia się na badaniu wschodzącego “paradygmatu” Knowmade i nowego podejścia do przywództwa i rozwoju kapitału ludzkiego.

Christel Hartkampf

CHRISTEL HARTKAMP

Jest matką trójki dzieci. Od roku 2002 zaangażowana w tworzenie bezpłatnych szkół demokratycznych w Holandii. Jest zwolennikiem modelu szkół Sudbury. W 2007 roku współtworzyła szkołę Sudbury w Amersfoort „De KAMPANJE”, która w wyniku przepisów miała zostać zamknięta przez rząd. Ostatnio ponownie zaangażowała się w Newschool.nu, szkołę działającą w oparciu o zasady Sudbury Valley School.
Uważa, że ​​tylko w dobrze zorganizowanym środowisku, w którym stosuje się zasady chroniące indywidualne prawa, gdzie każdy ma równy głos w samoregulujących się szkołach, dzieci dorastają w poczuciu własnej wartości jako odpowiedzialne jednostki. Samorealizacja i motywacja wewnętrzna są kluczowymi elementami dla procesu uczenia się. W Szkołach Sudbury znalazła najlepszy model, w którym dzieci rozwijają umiejętność kierowania własnym życiem, bycia odpowiedzialnym za swoje działania, ustalania priorytetów, określania zasobów, radzenia sobie ze złożonymi problemami etycznymi i pracy z innymi w tętniącej życiem społeczności.Christel jest autorką książki „De KAMPANJE Sudbury Dolina Szkół w Nederland” (2009) oraz współautorką „Knowmad Społeczeństwo” (2013).

ZOFIA SHACHT-PETERSEN

ZOFIA SHACHT-PETERSEN

Zofia Aleksandra Schacht-Petersen nauczycielka, mediatorka, doradca rodzinny, certyfikowana trenerka Non Violent Communication (Porozumienie Bez Przemocy); autorka artykułów w magazynach pedagogicznych oraz książek o komunikacji między dorosłymi a dziećmi: „Wychowanie bez klapsa” i „Dialog zamiast kar”. Pracuje według własnego (z mężem) autorskiego programu nauczania NVC: „Kroki do kontaktu”, inspirowanego teorią dialogu i terapii „Imago”, a także koncepcją kształtowania relacji rodzinnych i wspierania naturalnych społecznych kompetencji dziecka opracowaną przez duńskiego pedagoga Jesper Juula.>/p>

Jac Jakubowski

JAC JAKUBOWSKI

Psycholog, trener, coach , współwłaściciel Grupy TROP. Wśród licznych obszarów jego działalności aktywność w obszarze edukacji zajmuje bardzo ważne miejsce. Jest założycielem Szkolnego Ośrodka Socjoterapii SOS, którego rdzeniem było tworzenie warunków do rozwoju różnego typu subkulturowcom. SOS istnieje do dzisiaj. Współzałożyciel i pierwszy dyrektor powstałej 1990 roku szkoły społecznej istniejącej do dziś pod nazwą „Bachmacka”. Założyciel Powszechnej Akademii Młodzieży (PAM) rozwijającej potencjał liderów młodzieżowych. Członek stowarzyszenia innowatorów społecznych Ashoka. Uhonorowany w 2013 roku przez Prezydenta RP – Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za działalność w oświacie.

Derry Hannam

DERRY HANNAM

Derry Hannam Emerytowany główny nauczyciel i wieloletni inspektor szkolny w Wielkiej Brytanii. Studiował nauki o edukacji na Uniwersytecie w Oksfordzie; konsultant, badacz, doradca Rady Europejskiej i rządów Wielkiej Brytanii, Malty i Finlandii w Edukacji dla Obywatelstwa Demokratycznego (Education for Democratic Citizenship – EDC). Wykładowca na Uniwersytecie w Londynie. Autor “The Hannam Report – The Impact of Citizenship Education”.

Fiona Carnie

FIONA CARNIE

wiceprezeska Europejskiego Forum na Rzecz Wolności w Edukacji (www.effe-eu.org). Specjalizuje się w pedagogice. Obecnie zajmuje się problematyką partycypacji w edukacji. Zajmuje się badaniami w Instytucie Edukacji, University of London jak również na Uniwersytecie w Sussex. Brała udział w projektach dotyczących innowacyjnego zarządzania szkołami,
Przez 10 lat była dyrektorem organizacji charytatywnych w Wielkiej Brytanii.
Jest pisarką. Jej publikacje obejmują tematykę rodzicielstwa, w aspekcie dziecięcej gotowości szkolnej i alternatywnego podejścia do edukacji.

Chris Mercogliano

CHRIS MERCOGLIANO

Zaangażowany od 1973 roku w działalność Albany Free School w Nowym Jorku jako nauczyciel, dyrektor i członek zarządu. W 2007 roku zrezygnował z czynnego działania w szkole, aby skoncentrować się na pisaniu i mówieniu o niekontrolowanym kształceniu i wychowywaniu dzieci. Jest autorem wielu publikacji na całym świecie.

Głównym wystąpieniom równolegle będą towarzyszyć mniejsze spotkania i warsztaty z mówcami oraz z ludźmi zaangażowanymi w realizowanie zmiany społecznej związanej z wolną edukacją. Będa to m.in.:

 

mania

MARIANNA KŁOSIŃSKA

Prezeska Fundacji Bullerbyn na rzecz Wspólnoty Dzieci i Dorosłych, założycielka pierwszej warszawskiej grupy inicjatywnej i liderka grupy unschoolingowej działającej na zasadach szkoły demokratycznej. Z wykształcenia jestem grafikiem. Macierzyństwo ukierunkowało drogę, którą teraz podąża. Najstarsza córka jest studentką i koordynuje projekty społeczne, dwoje młodszych uczy się unschoolingu. Od 2007 roku w ramach Fundacji Bullerbyn prowadzi projekt Wioska Bullerbyn, który okazał się być początkiem pracy nad edukacją alternatywną. Praca społeczna jest jej żywiołem. Wcześniej prowadziła własną działalność gospodarczą i wspierała męża w jego przedsięwzięciu. W tej chwili najbardziej zaangażowana jest w dwa projekty – Grupy Unschoolingowe przy Świetlicy Bullerbyn i organizację w Polsce międzynarodowego zjazdu szkół demokratycznych EUDEC oraz towarzyszącego mu festiwalu.

Magdalena Kidoń

MAGDALENA KIDOŃ

psycholog, psychoterapeutka Gestalt, trenerka. Autorka programów rozwojowych dla nauczycieli, pedagogów i mentorów. Jest kierownikiem merytorycznym Akademii Wychowawców w Fundacji Bullerbyn. Zwolenniczka holistycznej edukacji.
Superwizuje regularnie pracę osób, które pracują z dziećmi. Pracuje z rodzicami. Udziela indywidualnych konsultacji i prowadzi warsztaty z obszaru świadomego rodzicielstwa. Wspiera ludzi w lepszym rozumieniu siebie i innych. Prowadzi psychoterapię indywidualną i par oraz grupy rozwoju osobistego w Warszawie.

aleksandra

ALEKSANDRA OLSZAŃSKA I ANDRZEJ ARASZKIEWICZ

Założyciele i nauczyciele Wolnej Szkoły na Bielanach w Warszawie, propagatorzy idei wolnych szkół w Polsce. Aleksandra – psycholog i trener. Doktorantka na Wydziale Psychologii UW, prezes Stowarzyszenia na rzecz Innowacyjnej Edukacji „Ineida”, przedstawicielka AERO (Alternative Education Resource Organization) w Polsce. Andrzej – z wykształcenia nauczyciel i tłumacz. Członek zarządu Stowarzyszenia na rzecz Innowacyjnej Edukacji „Ineida”. Propagator idei wolnych szkół w Polsce.

MARKO KOSKINEN

MARKO KOSKINEN

Agnieszka Stein

AGNIESZKA STEIN

Psycholog. Od 1999 roku pomaga dzieciom i ich rodzicom radzić sobie w różnych sytuacjach. Udziela indywidualnych konsultacji w sytuacjach wątpliwości wychowawczych. Pomagam rodzicom w rozpoznawaniu wyzwań rozwojowych i podpowiadam, jak wspierać dzieci przechodzące przez różne trudne dla nich sytuacje. Specjalizuje się w pracy w nurcie Rodzicielstwa Bliskości, a więc za podstawowy czynnik tworzący skuteczną opiekę rodzica nad dzieckiem uważa ich wzajemną relację. W pracy z różnymi trudnościami dzieci stosuje podejście niedyrektywne, oparte na zaufaniu do kompetencji dziecka i podążaniu za jego potrzebami. Obecnie współpracuje z przedszkolami Montessori: Słonecznik i Montessori Academy oraz z Centrum Edukacji Montessori oraz ze szkołą demokratyczną.

Mariusz Truszkowski2

MARIUSZ TRUSZKOWSKI

przedsiębiorca społeczny, wywodzący się z biznesu propagator alternatywnej edukacji. Założyciel m.in. Zielonej Wieży, Demokratycznego Przedszkola Montessori. Obecnie pracuje nad projektem Demokratycznej Szkoły Montessori w Warszawie, a także Open Cirriculum, interaktywną mapą inspiracji i aktywności jako wsparcie dla szkół alternatywnych i uczniów na całym świecie.

Lech-Wilczyński

LECH WILCZYŃSKI

Prezes zarządu InPay S.A. pierwszego w europie centralnej procesora płatności Bitcoin, absolwent Polsko – Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych, doświadczenie zawodowe w tworzeniu oprogramowania i w branży e–commerce. Członek Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin. Propagator idei cyfrowych walut w Polsce.

Edyta Kotowicz

EDYTA KOTOWICZ

Edyta Kotowicz. Przedsiębiorca. Współzałożycielka the Jillion (thejillion.com), platformy do finansowania projektów-marzeń za pomocą pieniędzy ze społecznościowych aukcji. Nowego na skalę świata modelu finansowania społecznościowego. Wcześniej senior copywriter w agencjach reklamowych z nagrodami z festiwali kreatywności takich jak Cannes Lions, Clios and Golden Drum.

Paweł Sroczyński

PAWEŁ SROCZYŃSKI

Paweł Sroczyński studiował architekturę, stąd bliskie mu jest myślenie projektowe. Przez ostatnie 7 lat był mocno skupiony na upowszechnianiu prostych technik budownictwa i architektury naturalnej, ekonomii współpracy, metod „zrób to sam”, metod na samowystarczalność oraz alternatywną edukację w tych dziedzinach. Za swój życiowy cel uznaje stworzenie podwalin pod kulturę która jest w stanie trwać przez następne 1000+ lat. Jako świeżo upieczony ojciec córeczki Zoi przekonany jest, że kluczową rolę w tym procesie odegra pokolenie, któremu dane będzie edukować się w zgodzie z ludzką naturą poznawania świata.

Emil Witt

EMIL WITT

Emil to dwudziestoletni dziś mężczyzna, który już jako nastolatek zaczął spełniać swoje marzenie o samodzielnej wyprawie do Amazonii. Do szkoły chodził ile musiał, żeby zdać do następnej klasy a prawdziwe życie, takie jakie go pociągało, organizował sobie po szkole i to było treścią jego nastoletniego życia.

Katarzyna Panejko Wanat

KATARZYNA PANEJKO WANAT

certyfikowana specjalistka terapii uzależnień dodatkowo z uprawieniami do prowadzenia profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych (uzależnienie od nowych technologi, hazardu, zakupów i innych zachowań, seksoholizm, pracoholizm), mentorka w szkole demokratycznej Fundacji Bullerbyn, doktorantka na Wydziale pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego, edukatorka HIV/AIDS (Emory University), współautorka książki „W pogoni, w ucieczce. Narkotyki i narkomania”, którą będzie można kupić z podpisem autorów podczas całego zjazdu. Prywatnie mama dwójki szczęśliwych dzieci, od których uczy się jak cieszyć się z codziennych drobiazgów.

Anna Makowska

ANNA MAKOWSKA

(Ciocia Przyroda, Ciocia Krzak)
mentor w grupach unschoolingowych, przyrodnik (ktoś kto pokazuje światu jak fantastyczne są krzaki), naturomaniak, leśnik, realizator marzeń zawodowy.

GrzezgorzJabłonowski

GRZEGORZ TOMASZ JABŁONOWSKI

Trener, coach, hipnoterapeuta z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i dorosłymi. Mentor w Świętochowskiej Grupie Unschoolingowej (Wolna Szkoła Demokratyczna Fundacji Bullerbyn). Współorganizator festiwalu EUDEC “Inspire the Future”. Lider Społeczności Rozwoju PJM Warszawa, mówca (The Tribe). Propagator wolnej edukacji, entuzjasta biegania, neurobiku.

lucyna

Lucyna Wieczorek-Tutak

Absolwentka Szkoły Trenerów i Psychoterapeutów w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie, posiada rekomendacje trenerską II stopnia wydaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Od 2003 roku dyrektorka ds. programowych Dojrzewalni Róż, a do 2009 dyrektorka merytoryczna Rozwojowego Festiwalu dla Kobiet PROGRESSteron. Tworzy długoterminowe programy rozwoju osobistego i prowadzi szkolenia z umiejętności interpersonalnych i trenerskich. Autorka książki o empatii „Nie mów przepraszam, nie mów kocham”, wydanej w 2013 roku.


eudecWspoltworza……………………………………………………………………………………………………………………………

ORGANIZATOR

bullerbyn

 

PARTNERZY ORGANIZACYJNI:

edukacjaDemokratycznaprzerwaZielonaWierzaprzerwapiecSmakowprzerwatropyPrzyrody

metroPromotionprzerwaqRadosciprzerwazagrodaOjrzanowprzerwaAkcesEdukacja

PARTNERZY MERYTORYCZNI:

familyLabprzerwaGrupaTropprzerwafundacjaRozwojuDzieciKomenprzerwaHumanitesSztukaWychowania
IPSIprzerwaashokaprzerwaszkolaTrenerowEmpatiiprzerwaGrzegorzJablonowki

PARTNERZY MEDIALNI:

tokFmprzerwamiastoDzieciprzerwapartnerstwoNaRzeczRozwMalychDzieciprzerwasygnal
przerwajuniorowoprzerwastressfreeprzerwaSchoolOfTrust

 

PARTNERZY SPOŁECZNOŚCIOWI:

cochabitatprzerwajillion

SPONSORZY:

betterLandprzerwakolegiumDaVinciprzerwaVulcanRazemDlaOswiatyprzerwafluent
wolnaEdukacja

WYDAWNICTWA:

MaManiaprzerwazakamarkiprzerwawydawDrzewoBabelprzerwaiskry