IDEA

Jesteśmy świadkami światowego dyskursu na temat edukacji. W Manifesto15 pytamy jak zapewnić dobrostan nam samym, naszym społeczeństwom i naszej planecie, wobec poczucia niepewnej przyszłości i starzenia się systemów edukacyjnych? Świat potrzebuje pomysłu na współczesną szkołę. Państwa demokratyczne potrzebują demokratycznej edukacji. Dzieci na nią zasługują.